Kwaliteit


Kwaliteit is om meerde redenen een sleutelwoord binnen onze branche en binnen ons bedrijf in het bijzonder. Ten eerste draait geconditioneerd transport uiteraard volledig om het waarborgen van de kwaliteit van de goederen die wij transporteren. Ons materieel beschikt hiertoe over moderne installaties en technieken. Onze chauffeurs zijn specifiek op het werk getraind en geschoold zodat al onze diensten volgens de strenge HACCP richtlijnen worden uitgevoerd. Onze gehele organisatie is doordrongen van het feit dat de aan ons toevertrouwde goederen een uiterst omzichtige, hygiënische en verantwoordelijke behandeling behoeven.
Daarnaast communiceert een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener prettig en direct. Wordt er zonder uitzondering gedaan wat er beloofd en afgesproken wordt en is het bedrijf goed en efficiënt georganiseerd.
Maar kwaliteit betekent ook bewust kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering door bijvoorbeeld te investeren in zuinig, stil en efficiënt materieel. Wij zien kwaliteit en duurzaamheid simpelweg een basisvoorwaarde voor succes voor elke onderneming, al is het alleen maar omdat onze opdrachtgevers terecht niets minder van een leverancier verwachten.

              
Share our website